Tag: “El Niño” do të thyejë rekorde temperature gjatë 2023