Tag: Ironia me rritjen e rrogave të deputetëve: Nëse nuk tregohen të zotë për veten e tyre