Tag: ishte i mbyllur në klinikë psikiatrike. Ajo firmosi për daljen e tij