Tag: iu përgjigj Monika. Ndoshta edhe pse nuk doli ndonjë njeri “i hajrit”