Tag: Ja bashkia ku fituesin e vendosi kutia me votat e burgut