Tag: Ja kushti që i vendosi Rama-Mitsotakit për të merituar bustin e babait të tij në Derviçan