Tag: “Me kanunin e Lekë Dukagjinit një femër lahet me shtatë meshkuj”